Iphone báo hết dung lượng lưu trữ – cách xử lý

Giải phóng dung lượng trên thiết bị của bạn

Bạn có thể sử dụng Google Photos để tiết kiệm dung lượng trên điện thoại bằng cách xóa ảnh đã được sao lưu an toàn khỏi thiết bị của mình.

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Photos.

Các ảnh và video đã quá 30 ngày có thể bị xóa nhưng vẫn được sao lưu trong thư viện Google Photos của bạn.

Giải phóng dung lượng trên iPhone hoặc iPad

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ tài khoản hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt Photossau đó Quản lý các chế độ cài đặt trên thiết bị  sau đó Giải phóng dung lượng.
 4. Khi bạn được yêu cầu cho phép xóa ảnh, hãy nhấn vào Xóa.
 5. Mở ứng dụng Ảnh (không phải ứng dụng Google Photos) trên iPhone hoặc iPad.
 6. Nhấn vào Đã xóa gần đây rồi xóa chính các ảnh và video đó.
 7. Để xem ảnh và video, bao gồm cả ảnh và video mà bạn đã xóa khỏi iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.

Điều gì xảy ra khi bạn xóa ảnh và video khỏi điện thoại

Nếu xóa các bản sao ảnh và video trên điện thoại, thì bạn vẫn có thể làm những việc sau:

 • Xem ảnh và video, bao gồm cả ảnh/video bạn vừa xóa, trong ứng dụng Google Photos và photos.google.com.
 • Chỉnh sửa, chia sẻ, xóa và quản lý mọi thứ trong thư viện Google Photos.

Bạn sẽ không thể xem ảnh và video mình đã xóa nếu:

 • Bạn sử dụng thư viện tích hợp trên thiết bị di động của mình.
 • Bạn đang ngoại tuyến.
 • Bạn chưa đăng nhập vào ứng dụng Google Photos Ảnh.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *